Afspraak maken tel. 0166-65 3440 tussen 09.00-10.00 uur

De oncologische fysiotherapie richt zich specifiek op stoornissen, beperkingen en participatieproblemen bij kankerpatiënten. Deze problemen kunnen het gevolg zijn van de aandoening zelf of van de medische behandeling. Denk hierbij bijvoorbeeld aan spanningsklachten, pijn, verminderde spierkracht, maar ook vermoeidheid, conditie vermindering en het vertrouwen in het eigen lichaam verliezen .Ook kunnen er problemen ontstaan in het uitvoeren van werk of hobby’s.

De oncologiefysiotherapeut kan helpen in alle fase van de ziekte: de curatieve, palliatieve of terminale. Elke fase vereist een specifieke behandeling door de oncologiefysiotherapeut, aangezien de behandeldoelen verschillen.

Wij zijn lid van FyNeOn (Fysiotherapeutisch Netwerk Oncologie), geschoold in de oncologische aandoening en/of de gevolgen hiervan in alle fase van de ziekte.

Voor oncologische fysiotherapie heeft u een verwijzing nodig van uw behandelend arts.

Oncologische fysiotherapie wordt gedeclareerd als reguliere fysiotherapie.

Vergoeding Zorgverzekeraars

—————————————

Wij hebben contracten met alle zorgverzekeraars. Fysiotherapie valt onder de aanvullende verzekering. Het aantal behandelingen dat door de verzekering vergoed wordt hangt af van welk pakket u heeft.  Dit kunt u terugvinden in uw polis.

Kinderen tot 18 jaar vallen onder de basis verzekering.

Chronische aandoeningen die op de lijst Borst vermeld staan worden na de 20e behandeling vergoed vanuit de basisverzekering. Dus de eerste 20 komen uit uw aanvullend pakket.

Heeft u vragen over het aantal vergoedingen? Informeer dan bij uw zorgverzekeraar.                                                                                   

Indien u geen aanvullende verzekering heeft, ontvangt u een nota.

 

Eerste  behandeling. (met of zonder verwijzing)

—————————————

Voor uw eerste behandeling neemt u uw identiteitsbewijs mee . 

Tevens  wordt een handdoek geadviseerd.                                                                                                                                                                                                                        

Contact